UTK
Zadanie na Urządzenia techniki komputerowej
Blog > Komentarze do wpisu
Opis klawiatury

Opis zawiera standardowe zastosowanie klawiatury jak w aplikacjach Windosowych itp.Trzeba pamiętać, że każdy program może wykorzystywać klawiaturę w swoisty sposób, zmieniając znaczenie poszczególnych klawiszy.Opis klawiszy usystematyzowany od lewej do prawej i od góry do dołu:Esc – klawisz zwykle służy do wstrzymywania sekwencji operacji. Esc to skrót od angielskiego Escape co oznacza „ucieczka”. Jeżeli wykonujemy jakąś sekwencję operacji, i chcemy ją przerwać przed zakończeniem to możemy spróbować nacisnąć klawisz Esc.F1 – F12 – klawisze funkcyjne. Praktycznie w każdym programie służą do czegoś innego. Są to klawisze, pod którymi twórcy oprogramowania mogą ukryć funkcje, które wymagają szybkiego uruchomienia (np. pomoc, słowniki, notatniki, wydruki, konfiguracje itp., itd.)PrintScrn, ScrollLock, Pause – klawisze które obecnie straciły na znaczeniu. Były wykorzystywane w starszych znakowych systemach operacyjnych, dzisiaj praktycznie niewykorzystywane, o ile programiści nie wyznaczą im jakiejś funkcji podobnie jak klawiszom F1-F12.~ tylda jest wykorzystywana dziś raczej głównie w internecie. W normalnej pracy klawisz raczej niewykorzystywany.Klawisze alfanumeryczne – służą do wprowadzania znaków, takich, jakie są wydrukowane na klawiszach. Niektóre klawisze jak np. klawisze z cyframi zawierają dodatkowo wydrukowane inne symbole. Naciskając na taki klawisz wprowadzamy do komputera znak, który jest wydrukowany niżej. Aby wprowadzić do komputera symbol widniejący na którymś z tych klawiszy powyżej, należy wcisnąć klawisz Shift i trzymając cały czas go wciśniętym, nacisnąć na klawisz z pożądanym symbolem. Teraz można puścić klawisz Shift. Naciskając na litery wprowadzamy do komputera tzw. małe znaki. Gdy chcemy wprowadzić duży znak musimy nacisnąć Shift i trzymając go wcisnąć pożądaną literę.Backspace – (czasami może być oznaczony tylko strzałką w lewą stronę – ostatni klawisz w górnym rzędzie klawiatury numerycznej) służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor. Po prostu kasuje po jednym znaku wstecz.Tab – klawisz tabulacji – w edytorach tekstu powoduje przeskoczenie kursora do przodu, do z góry określonego miejsca, dzięki temu jest wykorzystywany do robienia równych akapitów, czy wcięć w tekście. W różnego rodzaju formularzach służy do przeskakiwania do kolejnego pola formularza. Łącznie z przyciskiem Shift zwykle pozwala przeskakiwać do poprzedniego pola formularza.Caps Lock – po naciśnięciu tego klawisza zapala się na klawiaturze dioda. Po ponownym wciśnięciu dioda gaśnie. Gdy dioda jest zapalona wszystkie litery pisane są dużymi znakami. Gdy podczas pisania liter wciśnięty będzie Shift wówczas zamiast dużych będziemy pisali małymi znakami. Caps Lock odnosi skutek tylko do liter. Klawisze z wydrukowanymi podwójnymi znakami (jak cyfry) nadal działają jak dawniej tzn. dolny znak jest drukowany po wciśnięciu klawisza, a górny, gdy równocześnie był wciśnięty Shift. Należy zwrócić uwagę podczas wpisywania hasła, czy dioda Caps Lock jest zgaszona, gdyż dla komputera małe i duże litery to całkowicie różne znaki. Wpisując hasło nie widzimy jakich liter używamy.Enter – (po angielsku – WEJŚCIE) – klawisz służy do zatwierdzania wszelkich operacji. W edytorach tekstu powoduje natychmiastowe przejście kursora do nowej linii. Shift - klawisz służący do zmiany działania klawiatury. Samo wciskanie Shift nie daje żadnych rezultatów. Dlatego można go spokojnie nacisnąć i trzymać jad długo się nam podoba. Podczas gdy ten klawisz jest wciśnięty zmienia się znaczenie innych klawiszy – litery zmieniają wielkość, pisane są znaki wydrukowane na górze klawiszy. Są dwa klawisze Shift prawy i lewy. Oba mają takie samo działanie.Ctrl – (Control) klawisz mający za zadanie zmodyfikować działanie klawiatury podobnie jak klawisz Shift. Podobnie też działa. Samo wciskanie Ctrl nie powoduje żadnych reakcji. Dopiero w połączeniu z innym klawiszem może wywołać jakąś funkcję. Kombinacje Ctrl+(klawisz) mają przypisane różne funkcje w różnych programach w zależności od woli programistyAlt – (Alternative) kolejny klawisz do zmiany działania klawiatury. Podobnie jak Shift i Ctrl samo naciskanie Alt nie powoduje żadnego działania. W przeciwieństwie jednak do Shift którego działanie jest zazwyczaj (wola programistów) takie samo dla lewego i prawego klawisza, to w przypadku Ctrl częściej można spotkać różnice w działaniu lewego i prawego przycisku, natomiast w przypadku Alt tych różnic można być pewnym. I tak prawy Alt wykorzystywany jest zwykle do wprowadzania polskich znaków. Przytrzymując prawy Alt i wciskając odpowiednią literę otrzymujemy polskie znaki. W przypadku znaku „ź” należy wcisnąć klawisz „x”. Żeby otrzymać duże polskie litery należy równocześnie z prawym Altem trzymać wciśnięty Shift, lub powinna świecić się dioda Caps lock. Można też łączyć modyfikacyjne działanie klawiszy Shift, Ctrl i Alt, np. (Ctrl + Shift + A ; lewy Alt + Shift + F1; itd. itp.) i każda taka kombinacja może oznaczać coś innego.Istnieje kombinacja Ctrl + Alt + Delete, która jest zwykle zarezerwowana do resetowania komputera, dlatego należy się jej wystrzegać.Spacja – najdłuższy klawisz na klawiaturze – służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsce, pustego znaku). Znak taki przez komputer jest traktowany jak każdy inny znak, tyle tylko, że nie jest widoczny. Dlatego np podczas wyszukiwania tekstów, należy zwracać uwagę, czy nie wpisaliśmy gdzieś niepotrzebnie Spacji. Kursory – służą do przemieszczania się w tekście lub formularzu zgodnie z kierunkiem, który wskazują.Insert – (Wstaw) – klawisz używany do zmiany trybu w edytorach tekstów. Przełącza między trybem wstawiania I zastępowania. W jednym z nich pisząc tekst wszystko co jest umieszczone dalej jest przesuwane tworząc miejsce dla kolejnego znaku, w drugim trybie nowe znaki są pisane zastępując stare.Delete – (Usuń) powoduje usunięcie znaku znajdującego się tuż za kursorem w odróżnieniu od Backspace , który usuwa znak znajdujący się przed kursorem. Jeżeli kursor nie jest cienką pionową linią znajdującą się pomiędzy znakami tylko ma formę mrugającego prostokąta przykrywającego znak, to klawisz Delete kasuje znak, na którym znajduje się kursor.Home – (Dom) w edytorach tekstu powoduje powrót kursora do początku linii.End – (Koniec) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora na koniec linii.Page Up – (Strona do góry) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora o stronę do góry.Page Down – (Strona w dół) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora o stronę do dołu.Blok klawiatury numerycznej – może mieć różne zastosowania w zależności od tego, czy świeci się dioda Num Lock. Diodę zaświeca się i gasi za pomocą klawisza Num Lock, który jest umieszczony w lewym górnym rogu klawiatury numerycznej. Gdy dioda się świeci, to klawiatura działa jak klawiatura z cyframi (łatwo wprowadzać do komputera dane liczbowe), gdy dioda jest zgaszona to klawiatura działa tak jak na to wskazują oznaczenia na klawiszach znajdujące się pod cyframi, czyli poszczególne klawisze spełniają funkcje edycyjne jak odpowiednie klawisz obok i kursory.W nowych typach klawiatur pojawiły się klawisze z symbolem okienek Windows i menu. Służą one do rozwijania menu z paska zadań (odpowiednik naciśnięcia kursorem myszki na przycisk Start na ekranie), oraz do rozwijania menu kontekstowego (odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszki na ekranie).

środa, 02 listopada 2005, dzetka1

Polecane wpisy

  • Superb roller office keyboard xp

    Klawiatura SUPERB ROLLER OFFICE KEYBOARD XP została zaprojektowana tak, aby zwiększyć wygodę i efektywność pracy przy komputerze. Zawiera znacznie więcej przy

  • Venice

    Model:Venice MT1209 Cena: ok. 50 PLN Kompaktowaklawiatura multimedialna Ergonomiczna budowa 105 klawiszy 15 przycisków multimedialnych i internetowych Niski pro

  • Milan

    Model:Milan MT1207 Cena: ok.40 PLN Multimedialna klawiaturakomputerowa mini Niski profil klawiszy Ergonomiczna budowa 88 klawisze 7 przycisków multimedialnych i